Golvplank på lufttorkning

Här påbörjas sluttorkning av virket från lufttorrt till möbeltorrt i torkkammare.

 

Trä är ett hygroskopiskt material och det betyder på svenska att det suger upp alternativt lämnar ifrån sig fukt och i samband med det krymper eller sväller. Du har kanske märkt att dörrar och skåpluckor i massivt trä ändrar form och storlek med årstiderna.

Samma sak med golvplank, krymper på vintern när luften är torr och du får lite springor mellan brädorna. När det sen blir sensommar och luftfuktigheten är på max sväller träet så springorna är helt borta.

Om du köper en bräda på bygghandelns kallager så är den lufttorr dvs fukthalten är ca 16 % och när den kommer in i bostaden så torkas den ur till ca 6 % på vintern.

Brädan krymper ca 2 % på bredden och buktar samtidigt  och har du lagt ett golv av sånt material får du riva upp,slå ihop och slipa om golvet.

Därför torkas allt golvvirke som säljs av oss ned till ca 8 % fukt vilket är ett "medelvärde" på trä under året inomhus.Det innebär att rörelserna blir mycket mindre och du behöver bara lägga golvet en gång.